Produksjonstid ved bestilling av Tailomade: 2-7 virkedager fra innsendt bestilling.

PERMER MED PREG

_______________________

Hageperm

_______________________

Julepermer

_______________________