2 stk bøker preget med MIE-SOPHIE og SYNNE

Grønn bok MIE-SOPHIE og Grå bok SYNNE i gull

INFO BESTILLING


NB! Illustrasjonen viser dobbelnavn uten bindestrek, men vi vil prege MIE-SOPHIE med bindestrek.

Bok 1: Grå bok med linjer
Navn: SYNNE
Farge på preg: Gull
Font: Bodoni 36pt

Bok 2: Grønn bok med linjer
Navn: MIE-SOPHIE
Farge på preg: Gull
Font: Bodoni 36pt

(0)